notářský úřad
Dolní 1
budova ČP, parking
Žďár nad Sázavou


telefon:  
566 621 243
Úřední dny jinde :
Nové Město na Mor.
Velká Bíteš
Kontakty
Aktuality
Pro občany
Pro firmy
Notářské služby
Notářský tarif
Webmaster:  Mgr., MgA. Pavla Kantorová

Pro firmy

     Poskytujeme kompletní právní servis při zakládání  nových obchodních korporací a také při jakýchkoliv změnách, které jsou zapisovány do veřejného rejstříku. Rovněž ve všech případech, kdy zákon o obchodních korporacích předepisuje účast notáře (změna společenské smlouvy, zvýšení základního kapitálu atp.) Vyhotovíme notářský zápis a rovněž všechny potřebné listiny (smlouva o převodu podílu, prohlášení o převzetí vkladové povinnosti, souhlas vlastníka, prohlášení jednatele atp.) a požadované výpisy (rejstřík trestů, živnostenský rejstřík,  katastr nemovitostí - kam má notář on line přístup). Záznam do obchodního rejstříku provede notář přímým přístupem.

Jsme schopni poskytnout zázemí dobře vybavené notářské kanceláře a zároveň se i přizpůsobit požadavkům na místo a termín konání valných hromad, schůzí a jiných úkonů, které je třeba osvědčit, a to i mimo pracovní dobu a mimo sídlo notářské kanceláře včetně jednání na místě samém v Praze a v Brně (cestovné zpravidla neúčtujeme).
    
Pokud firma nemá zapsány skutečné majitele a nebo automatickým průpisem došlo k zápisu nesprávných údajů, pak Vám připravíme potřebné podklady a zapíšeme skutečné majitele do evidence skutečných majitelů.

Díky našim zkušenostem máme krátké doby vyřízení.