notářský úřad
Dolní 1
budova ČP, parking
Žďár nad Sázavou


telefon:  
566 621 243
Úřední dny jinde :
Nové Město na Mor.
Velká Bíteš
Kontakty
Aktuality
Pro občany
Pro firmy
Notářské služby
Notářský tarif
Webmaster:  Mgr., MgA. Pavla Kantorová

Pro občany

    Notář jako soudní komisař vykonává z pověření soudu dědickou agendu. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou přiděluje spisy notářům podle místa trvalého bydliště zůstavitele. Více

     Smlouva o převodu nemovitostí sepsaná notářem snižuje riziko právní nejistoty případného zpochybnění platnosti smlouvy. Výhodné je kombinovat sepis smlouvy s notářskou úschovou. Více

     Pokud snoubenci vstupují do manželství a již mají vlastní majetek, je vhodné uzavřít předmanželskou smlouvu. Manželé mohou mít režim oddělených jmění, manželskou smlouvou lze SJM zúžit nebo naopak rozšířit. Více

     Jestliže půjčujete peníze, pak si nechte sepsat u notáře smlouvu o zápůjčce, ve které vydlužitel svolí k přímé vykonatelnosti notářského zápisu. Budete tak mít exekuční titul pro případ, že Vám peníze nebudou vráceny. Více

     V souvislosti s úvěrem se zpravidla uzavírá zástavní smlouva. Více

     Notářský zápis, jímž se osvědčuje prohlášení, může posloužit jako listinný důkaz. Osvědčit lze i skutkový děj. Více

     Závěť a prohlášení o vydědění si můžete u nás uložit do úschovy a nebo požádat o sepsání notářským zápisem.  Více