závěť, prohlášení o vydědění, ustanovení správce pozůstalosti

Webmaster:  Mgr., MgA. Pavla Kantorová
Závěť Vám sepíše notář formou notářského zápisu. Originál je vždy bezpečně uložen u toho notáře, který závěť sepsal. Informace o tom, že byla sepsána závěť, je uložena v centrální evidenci pořízení pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. Zákon připouští i jiné způsoby sepsání závěti, ale notářský zápis dává největší záruku, že pozůstalost bude projednána podle vůle zůstavitele. Pokud si závěť sepíšete sami , můžete si ji u notáře uložit do úschovy. Tato Vaše závěť bude rovněž evidována v centrální evidenci, nicméně připravíte se tak o kvalifikovanou pomoc notáře.  Při dědění má závětní dědic vždy přednost před dědici ze zákona s výjimkou dětí pořizovatele závěti, kteří mají nárok na zákonem stanovený povinný díl. Závěť lze kdykoliv změnit nebo odvolat. Další možností je dědická smlouva, kdy se lze ještě za života dohodnout smlouvou dědiců se zůstavitelem, jak bude po jeho smrti majetek rozdělen. Dědic se může smlouvou se zůstavitelem i předem zříci svého dědického práva nebo jeho části. Nový občanský zákoník přináší i možnost odkázat nějakou konkrétní věc, stanovit podmínky a jiné. Rádi Vám vše vysvětlíme v naší notářské kanceláři.

Pokud si nepřejete, aby po Vás dědil Váš potomek a Vaše důvody jsou takové, které zákon připouští, pak je třeba sepsat prohlášení o vydědění. Rozhodně lze doporučit notářský zápis, neboť jde o  obsahově náročnou listinu a dá se očekávat, že vyděděný bude hledat způsoby, jak listinu napadnout.

Zákon též připouští ustanovení správce pozůstalosti, který by po smrti pořizovatele samostatně obstarával záležitosti spojené s děděným majetkem a to až do vyřízení pozůstalosti. Závěť a ustanovení správce pozůstalosti jsou dvě samostatné listiny. Při ustanovení osoby jako správce pozůstalosti musí tato osoba s ustanovením souhlasit. Tento právní nástroj je důležitý zejména pro podnikatele, kdy v případě jejich smrti by mohlo dojít  v důsledku sporu dědiců k nenahraditelným škodám na děděném majetku.